Resurse

 • Scoala
 • Clase
 • Resurse Umane

In cadrul scolii functioneaza clase de:

 • Invatamant primar;
 • Invatamant gimnazial;
 • Invatamant profesional și tehnic;

Scoala are cabinete si laboratoare dotate cu mijloace de invatamant necesare desfasurarii activitatii didactice. Instruirea practica se desfasoara in ateliere dotate cu utilaje si masini specifice fiecarei meserii.

Ansamblul scolii :

 • 2 cladiri-scoala;
 • 2 cladiri-ateliere;
 • 2 cladiri-internat;
 • 1 cantina;
 • 1 uscatorie;
 • 2 magazii: materiale scolare si de intretinere;
 • 2 magazii pentru ateliere;
 • 1 garaj;
 • 1 sala sport;

Spatii de scoalrizare

 • 30 sali de clasa;
 • 25 ateliere scolare;
 • 3 cabinete de informatica(AeL);
 • Cabinet protectia muncii;
 • Cabinet biologie;
 • Cabinet limba romana;
 • Cabinet matematica;
 • Cabinet geografie;
 • Cabinete terapii;
 • Cabinet psihomotricitate;
 • Laborator tehnic (T.C.M.);
 • Laborator chimie;
 • Sala chinetoterapie;
 • Cabinet medical;
 • Sala pentru masini si utilaje;
 • Sala de festivitati;
 • Sala de sport;
 • 2 minicluburi;
 • Biblioteca- fond carte – peste 15000 volume;
 • Sala de lectura;
 • Arhiva

În cadrul învațământului profesional și tehnic- ciclul inferior al liceului/filiera tehnologică, în acest an școlar, funcționează:

 • Clasa a IX-a :
  • Mecanică 2 clase;
  • Industrie Textila si Pielarie 1 clasă;
  • Constructii, Instalatii si Lucrari Publice 1 clasă;
  • Fabricarea Produselor din Lemn 1 clasă;
  • Turism și alimentație 1 clasă;
 • Clasa a X-a :
  • Mecanică 1 clasă;
  • Constructii, Instalatii si Lucrari Publice1 clasă;
  • Fabricarea Produselor din Lemn 1 clasă;
  • Industria Textila si Pielarie 1 clasă;
  • Turism și alimentație 1 clasă;
 • Clasa a XI-a :
  • Mecanică 1 clasă;
  • Constructii, Instalatii si Lucrari Publice 1 clasă;
  • Fabricarea Produselor din Lemn/Constructii, Instalatii si Lucrari Publice 1 clasă;
  • Industria Textila si Pielarie 1 clasă;
  • Turism și alimentație 1 clasă;
 • Clasa a XII-a :
  • Mecanică 1 clasă;
  • Constructii, Instalatii si Lucrari Publice 1 clasă;
  • Fabricarea Produselor din Lemn/Constructii, Instalatii si Lucrari Publice 1 clasă;
  • Mecanică/Industrie textilă și pielărie 1 clasă;
  • Turism și alimentație 1 clasă

In ciclul primar si gimnazial functioneaza 23 clase :

 • 2 clase pregătitoare
 • 2 clase a I-a;
 • 2 clase a II-a;
 • 2 clase a III-a;
 • 1 clasă a IV-a;
 • 2 clase a V-a;
 • 3 clase a VI-a;
 • 4 clase a VII-a;
 • 3 clase a VIII-a;
 • 2 clase a X-a Sev.

Personal de conducere

 • Director;
 • Director-adjunct;

Personal didactic

Personal didactic auxiliar

Personal nedidactic