Proiecte

 • PNRR
 • Proiect Erasmus+
 • Revista SNAC
 • Simpozionul interjudețean Singur acasă
 • Campania R.E.S.P.E.C.T.
 • Proiecte eTwinning
 • Centenar
 • Ziua Autismului
 • Proiect Polonia
 • Activitati extrascolare
 • Proiecte si Parteneriate
 • Rezultate la concursuri

Erasmus

La CSEI Suceava s-a desfășurat Mobilitatea din Proiectul Erasmus+ KA210 – YOU –  000103441 „PREPARATION FOR CREATING HANDBOOKS FOR YOUTH WORKERS ON INCLUSIVE SPORTS” (Pregătirea pentru crearea unor auxiliare de bune practici pentru tineri, prin activități sportive incluzive). La activitățile proiectului  au participat cadre didactice din Turcia, Ungaria și România. Lecțiile și activitățile desfășurate  s-au centrat pe aplicarea unor tehnici și instrumente moderne, la elevii cu CES de nivel primar, gimnazial și profesional. Pe lângă lectțile de Kineto, educație fizică și terapii, s-au introdus elemente de educație fizică și la alte discipline,  in vederea captării atenției, consolidării unor noțiuni sau evaluării prin joc. De asemenea, s-au valorificat abilitățile individuale și potențialul elevilor cu CES  prin Cercurile de abilități, Ergo terapie și activități de voluntariat, cu elevii de la Colegiul Național Ștefan cel Mare Suceava. Acțiunile s-au bucurat de un real succes și vor constitui exemple de bună practică, ce vor fi cuprinse in ghidul proiectului, până la finalizarea acestuia.


DiseminareRomania


Procedura de selecție a participanților la proiectul de mobilitate Erasmus+ (KA121)

Tabel nominal cu rezultatele interviului pentru proiectul de mobilitate Erasmus+ (KA121)


Anunț constituire echipă de proiect

Criterii de selecție pentru alegerea LOGO-ului

Criterii de selecție pentru stabilirea membrilor echipei de implementare

Criterii de selecție a elevilor pentru mobilitate

Flyer de promovare a proiectului în rândul părinților

Calendarul procesului de selecţie a participanţilor

Procedura privind selecția echipei de implementare

Declarație conformitate

Acord de utilizare a datelor personale

Afişarea punctajelor candidaţilor

Diseminare activitati Erasmus+

Rezultate finale selecție

Diseminare mobilitate Turcia

Diseminare mobilitate Italia

Diseminare mobilitate Grecia

EDUCAȚIA și RESPECTUL – ANTIDOTURI ÎMPOTRIVA VIOLENȚEI!

Campania de prevenire a violenței R.E.S.P.E.C.T. este inițiată de I.Ș.J. Suceava – educație permanentă și are scopul de a preveni agresivitatea și violența în mediul școlar prin exersarea unor comportamente și atitudini civilizate de către copii și elevi, în mediul școlar și în afara acestuia, astfel încât aceștia să se manifeste cu responsabilitate, să fie capabili să-și gestioneze emoțiile, în deplină siguranță, printr-o atitudine tolerantă, preventivă, comunicând activ, asertiv și nonviolent.


Campania RESPECT – CSEI Suceava 2023-2024


Afiș campania RESPECT

Participare campanie

Participare campanie

Participare campanie

Campania R.E.S.P.E.C.T.

În perioada 25 – 30 ianuarie 2021 s-a desfășurat Săptămâna Județeană a Nonviolenței în mediul școlar – Campania R.E.S.P.E.C.T. Săptămâna include Ziua Internațională a Nonviolenței în Școli – 30 ianuarie 2021. R.E.S.P.E.C.T. se află la a VII-a ediție și s-a desfășurat sub egida: „Fii bun de câte ori este posibil. Întotdeauna este posibil!”

Campania RESPECT, parte a proiectului de responsabilizare socială RESPECT, a fost inițiată în 2015,  de către Inspectoratul Școlar Județean Suceava, coordonator inspector școlar prof. Tatiana Vîntur, rezultat al proiectului strategic „Medierea conflictelor în mediul educațional, social și cultural”. Proiectul R.E.S.P.E.C.T. este „Creator de  educație”, (coordonator prof. Tatiana Vîntur), ediția 2020 (https://www.creatorideeducatie.ro/concurs/campania-de-prevenire-a-violentei-r-e-s-p-e-c-t/) premiat în cadrul selecției naționale de promovare a acelor cadre didactice care au o contribuție remarcabilă în creșterea atractivității școlii, insuflându-le elevilor bucuria de a învăța, de a înțelege și de a descoperi lumea în care trăim.”

Campania RESPECT are scopul de a preveni agresivitatea și violența în mediul școlar prin exersarea comportamentelor și atitudinilor civilizate, în mediul școlar și în afara acestuia, astfel încât copiii/elevii să se manifeste cu responsabilitate, să fie capabili să-și gestioneze emoțiile, în deplină siguranță, printr-o atitudine tolerantă, preventivă, comunicând activ, asertiv și nonviolent.

Componentele campaniei sunt: Responsabilitate. Educație. Siguranță. Prevenție. Emoție. Comunicare. Toleranță.

Campania RESPECT desfășurată în perioada 25-30 ianuarie

Colțul Non-violenței la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceava

Respect1 Respect2 Respect3 Respect4

Acțiuni reprezentative în cadrul Campaniei R.E.S.P.E.C.T.

 • Săptămâna Non-violenței
 • Fii inteligent, nu violent! – Proiect educațional în parteneriat cu IJPSV
 • Împreună pentru siguranță! – Proiect educațional în parteneriat cu IJPSV

Poze_RESPECT_01 Poze_RESPECT_02 Poze_RESPECT_03 Poze_RESPECT_04 Poze_RESPECT_05 Poze_RESPECT_06 Poze_RESPECT_07 Poze_RESPECT_08 Poze_RESPECT_09 Poze_RESPECT_10 Poze_RESPECT_11 Poze_RESPECT_12 Poze_RESPECT_13 Poze_RESPECT_14 Poze_RESPECT_15 Poze_RESPECT_16 Poze_RESPECT_17 Poze_RESPECT_18 Poze_RESPECT_19 Poze_RESPECT_20 Poze_RESPECT_21 Poze_RESPECT_22 Poze_RESPECT_23 Poze_RESPECT_24 Poze_RESPECT_25 Poze_RESPECT_26 Poze_RESPECT_27 Poze_RESPECT_28 Poze_RESPECT_29 Poze_RESPECT_30 Poze_RESPECT_31 Poze_RESPECT_32 Poze_RESPECT_33 Poze_RESPECT_34 Poze_RESPECT_35 Poze_RESPECT_36 Poze_RESPECT_37 Poze_RESPECT_38 Poze_RESPECT_39 Poze_RESPECT_40 Poze_RESPECT_41 Poze_RESPECT_42 Poze_RESPECT_43 Poze_RESPECT_44 Poze_RESPECT_45 Poze_RESPECT_46 Poze_RESPECT_47 Poze_RESPECT_48 Poze_RESPECT_49 Poze_RESPECT_50l Poze_RESPECT_51 Poze_RESPECT_52 Poze_RESPECT_53

În anul 2016-2017  vor fi organizate  de către CSEI Suceava  următoarele concursuri extrașcolare:

 1. AȘTEPTÂND ÎNVIEREA DOMNULUI – concurs național, ediția a VIII-a, cuprins în CAERI 2017, Domeniul Cultural – artistic, Arte vizuale, poz 284, pag 14
 1. ARMONIE PRIN ARTĂ POPULARĂ ȘI TRADIȚII – concurs interjudețean, ediția a VIII-a, cuprins în CAERI 2017, Domeniul Cultural – artistic, Folclor, tradiții, obiceiuri, poz 616, pag 29
 1. COPIII EUROPEI, – concurs interjudețean, ediția a IV-a, cuprins în CAEJ 2017
 1. SINGUR ACASĂ – simpozion concurs, ediția a IV-a, cuprins în CAEJ 2017

PROGRAME DE COLABORARE INSTITUTIONALE

In anul şcolar 2016-2017 au fost încheiate un număr de 49 parteneriate și protocoale de colaborare între Centru Şcolar de Educație Incluzivă Suceava şi diverse instituţii.

Astfel au fost:

 • Parteneriate externe-9

2 internaționale OBICEIURILE ŞI TRADIŢIILE ZONELOR NOASTRE cu  – Şcoala de gradul I-III Oprişeni, Hliboca Ucraina-Colegiul Naţional Mihai Eminescu Suceava-Şcoala Populară de Arte Suceava-Muzeul Bucovina Suceava-Uniunea Ucrainenilor România Suceava;

5 parteneriate de tip eTwining;

1 internațional  ,,Silver Bracelets”  -Iordania,

1 cu  Universitatea Pedagogică de Stat  “Ion Creangă”, Chișinău   

 • Parteneriate interne– 40, din care:

              – 3 cu ONG – Organizația Salvați Copiii Filiala Suceava, Fundația Motivation România (FMR) și Fundația Special Olympics România (SOR)

12 cu instituții din municipiu și județ – Centrul Cultural “Bucovina” Suceava, CCD Suceava, CJRAE Suceava, IPJ Suceava, Secția de Poliție Burdujeni,  I.J.J. Suceava, Compartiment Prevenire,  Organizaţia Salvaţi copiii- filiala Suceava, Palatul Copiilor Suceava, Biblioteca Bucovinei “I. G. Sbiera” Burdujeni, Salon Ramely Suceava,  Centrul Român de Intervenţie Socială şi Psihoterapeutică Iaşi, Univ Ștefan cel Mare Suceava-Fac de Știinte ale Educației, Agenția GEC Bucovina, Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilități/TSA și psihoterapie Suceava

         – 25  cu școli din județ și din țară 

Iniţierea şi desfăşurarea numeroaselor parteneriate educative cu şcoli din judeţ, din ţară şi din străinătate,  au avut ca scop diminuarea şi chiar eliminarea sentimentelor discriminatorii din rândul copiilor cu CES, socializarea şi integrarea socio-profesională a acestora, dezvoltarea abilităţilor practice, a lucrului în echipă şi valorizarea talentului lor în societate.

De asemenea, s-a desfășurat

Proiectul naţional SNAC (Programul De Actiune Comunitară SNAC – „TINERI PENTRU O SOCIETATE DESCHISĂ”) in colaborare cu Colegiul Tehnic « Alexandru Ioan Cuza » Suceava, Colegiul Colegiul tehnic Petru Mușat Suceava, Colegiul Naţional « Mihai Eminescu » Suceava, Şcoala nr. 4 Suceava, Colegiul Economic Dimitrie Cantemir – coordonator prof. Rădulescu Loredana, dir. Lupaşcu Gabriela şi profesori selectati de la SAM, liceu, inv. primar şi gimnazial. Astfel avem:

– proiect de voluntariat – Tineri pentru o societate deschisă – CSEI Sv. –  Colegiul tehnic Al. I. Cuza-Suceava

– proiect de voluntariat – Toți egali, deși diferiți – CSEI Sv. –  Colegiul tehnic Petru Mușat Suceava

– proiect de voluntariat – Dăruind vei dobândi – CSEI Sv. –  Colegiul Naţional « Mihai Eminescu » Suceava

– proiect de voluntariat – Împreună pentru viitor – CSEI Sv. – Şcoala nr. 4 Suceava

– proiect de voluntariat – Să ne cunoaştem fără prejudecăţi – CSEI Sv. –  Colegiul Economic Dimitrie Cantemir Suceava

CONCURSURI ŞI PREMII OBTINUTE

 1. Concurs International „Cele mai frumoase felicitari pentru fiinta iubita”; proiect ,”Azi copii, maine vedete”- Botosani, martie, 2011 – 4 premii I
 2. Concurs Interjudetean ” Sfintele Pasti in inimi de copil”-aprilie, 2011, C.S.E.I. Beclean – 2 premii I, 1 premiu II, 2 premii III
 3. Concurs Interjudetean „Flori pentru mama”, Marginea, martie, 2011- 1 premiu III, 2 mentiuni
 4. Concurs National ” Asteptand Invierea Domnului” C.S.E.I. Suceava, Ed.a-II-a, 2011- 43 premii I, 24 premii II, 14 premii III, 1 mentiune
 5. Concurs JudeTean ,,”Martisorul, dar al prieteniei”, Scoala de Arte si Meserii ,”ION PILLAT” Dorohoi – 6 premii I, 4 premii II, 1 premiu III
 6. Concurs Zonal, „Martisorul Prieteniei”, Ed.a -III-a, Girov- Neamt, 2011- 5 premii I, 4 premii II, 1 premiu III
 7. Concurs interjudetean „Mozaic de toamna”, Ed. a-II-a, 2011, S.A.M. Zamostea- 3 premii I, 1 premiu II, 1 premiu III
 8. Concurs judetean ,”Satul meu, gradina draga”, Zvoristea, 2011-2 premii I, 1 premiu II
 9. Concurs national de creatie plastica ,”Splendoarea iernii prin ochi de copil”, Viseu de Sus, Maramures, ed. I- 3 premii I, 1 premiu II, 1 premiu III
 10. Concurs national Simfonii de primavara, Falticeni, ed. III, 2011- 3 premii I, 3 premii II
 11. Concurs national de terapie ocupationala „Imi e destul sa stiu ca pot”, Grup Scolar „Ion Holban” Iasi, 2011- 2 mentiuni
 12. Concursul Revista scolara si jurnalistica Faza judeteana, ISJ Suceava- 1 premiu II
 13. Olimpiada Nationala a mestesugurilor traditionale, etapa judeteana, Suceava- 2 premii I, 5 premii II, 3 premii III, 15 mentiuni
 14. Festivalul national de dans popular Pestisorul de Aur, faza judeteana, Suceava, – premiul I
 15. Concursul International pe meserii „Maini dibace” CSEI G. HUMORULUI, 2011- 7 premii I
 16. Concurs judetean Armonie prin arta populara si traditii, CSEI Suceava, ed. II, 2011, -1 premiu special, 14 premii I, 1 premiu III
 17. Concurs international – ,”Copiii si marea”-Mangalia- 1 premiu I, 2 mentiuni
 18. Concurs interjudetean – culegere folclor „Sezatoare la romani”, 2011- 2 premii I, 1 premiu II
 19. Concursul interjudetean „Cea mai frumoasã masca „, editia a III-a , Iasi- 1 premiu special, 1 premiu III
 20. SPECIAL OLYMPICS – concurs national Bucuresti 2011- 3 premii I, 2 premii II

Jocurile Mondiale de Vara „SPECIAL OLYMPICS” -Atena, Grecia, 20 iunie-5 iulie 2011

 1. Denis Grigoras – medalia de aur, de argint si locul VI la atletism;
 2. Anamaria Talalau -medalia de bronz la alergare, locul VI la stafeta si locul VIII la sarituri;
 3. IonuT Petrea – medalia de bronz la saritura in lungime, locul IV la alergare si locul VI la stafeta;
 4. Andreea Popovici – medalia de argint la alergare 100 de metri, locul IV la saritura in lungime si locul VI la stafeta;

REZULTATE OBTINUTE LA CONCURSURI SI OLIMPIADE SCOLARE IN ANUL SCOLAR 2010-2011